Xavər Dadaşova

Konsultasiya sahələri

 • İmtahan öncəsi dəstək (imtahan iştirakçıları)
 • Uşaq-valideyn münasibətləri
 • İmtahan öncəsi dəstək (imtahan iştirakçısının yaxınları)
 • İmtahan sonrası dəstək (imtahan iştirakçıları)
 • İmtahan sonrası dəstək (imtahan iştirakçısının yaxınları)
 • Psixoloji konsultasiya (yetkin yaşlılar)
 • Peşə seçimi
 • Peşə seçimi (yalnız konsultasiya)
 • Peşə seçimi (yalnız testlər)
 • Peşəkar inkişaf
 • Psixoloji konsultasiya (yeniyetmələr)
 • Kompleks şəklində diaqnostika (yeniyetmələr) (1-3 görüş)
 • Kompleks şəklində diaqnostika (yetkin yaşlılar) (1-3 görüş)
 • Təfəkkür növlərinin diaqnostikası (yeniyetmələr)
 • Təfəkkür növlərinin diaqnostikası (yetkin yaşlılar)
 • Yaddaşın diaqnostikası (yeniyetmələr)
 • Yaddaşın diaqnostikası (yetkin yaşlılar)
 • Diqqətin diaqnostikası (yeniyetmələr)
 • Diqqətin diaqnostikası (yetkin yaşlılar)
 • Kreativliyin diaqnostikası (yeniyetmələr)
 • Kreativliyin diaqnostikası (yetkin yaşlılar)
 • Şəxsi xüsusiyyətlərin diaqnostikası (yeniyetmələr)
 • Şəxsi xüsusiyyətlərin diaqnostikası (yetkin yaşlılar)
 • Motivasiyanın diaqnostikası (yeniyetmələr)
 • Motivasiyanın diaqnostikası (yetkin yaşlılar)
 • Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin diaqnostikası (məktəblilər
 • tələbələr)
 • Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin diaqnostikası (yetkin yaşlılar)

Təhsil və ixtisas
Bakalavr pilləsi: M. V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı - Psixologiya Magistr pilləsi:M. V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı - Sosial psixologiya

Xavər Dadaşova

İş vaxtı