Konsultasiyaların qiymətləri

Xidmət

Müddət (dəqiqə)

Məbləğ

(₼)

1

İmtahan öncəsi və sonrası dəstək (həyəcan, stres, planlaşdırma və s.)

(imtahan iştirakçıları)

60

18

2

İmtahan öncəsi və sonrası dəstək (həyəcan, stres, planlaşdırma və s.)

(imtahan iştirakçısının yaxınları)

60

23

3

Peşə seçiminə aid konsultasiya

60

32

4

Peşə seçiminə aid testlər

150

53

5

Peşə seçiminə aid konsultasiya + testlər

180

63

6

Peşəkar inkişaf konsultasiyası (yetkin yaşlılar)

60

42

7

Psixoloji konsultasiya (uşaqlar)

30

27

8

Psixoloji konsultasiya (yeniyetmələr)

60

32

9

Psixoloji konsultasiya (yetkin yaşlılar)

60

42

10 Uşaq-valideyn münasibətlərinə aid konsultasiya 60 53
11 Kompleks şəklində diaqnostika (uşaqlar) (1-3 görüş) 120 73
12 Kompleks şəklində diaqnostika (yeniyetmələr) (1-3 görüş) 120 84
13 Kompleks şəklində diaqnostika (yetkin yaşlılar) (1-3 görüş) 120 84
14

Məktəbəhazırlığın diaqnostikası 

60 55
15 Neyropsixoloji diaqnostika 60 50
16 Təfəkkür növlərinin diaqnostikası (yeniyetmələr) 60 32
17 Təfəkkür növlərinin diaqnostikası (yetkin yaşlılar) 60 42
18 Yaddaşın diaqnostikası (yeniyetmələr) 60 32
19 Yaddaşın diaqnostikası (yetkin yaşlılar) 60 42
20 Diqqətin diaqnostikası (yeniyetmələr) 60 32
21 Diqqətin diaqnostikası (yetkin yaşlılar) 60 42
22 Kreativliyin diaqnostikası (yeniyetmələr) 60 32
23 Kreativliyin diaqnostikası (yetkin yaşlılar) 60 42
24 Şəxsi xüsusiyyətlərin diaqnostikası (yeniyetmələr) 30 21
25 Şəxsi xüsusiyyətlərin diaqnostikası (yetkin yaşlılar) 30 32
26 Motivasiyanın diaqnostikası (yeniyetmələr) 30 18
27 Motivasiyanın diaqnostikası (yetkin yaşlılar) 40 27

28

Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin diaqnostikası (yeniyetmələr)

60

32

29

Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin diaqnostikası (yetkin yaşlılar) 

60

42

 

 

Konsultasiyaya yazıl